Välkommen till Utbildningen

MOTGÅNGAR SKAPAR MÖJLIGHETER

7 nycklar för att springa förbi konkurrenterna i kristider


Innehåll
Video + Arbetsbok

I videon går jag igenom de sju stegen samt ger exempel på hur företag i olika branscher kan arbeta med dem.

Använd arbetsboken för att följa stegen och skriva ner idéer för ditt företag.

Min rekommendation är att du printar arbetsboken och går utbildningen tillsammans med en eller flera medarbetare eller andra företagare. Det ger dig ett bollplank och du får input och idéer från andra samt feedback på dina egna idéer.

Lycka till!


Arbetsbok - Motgångar skapar Möjligheter


Video - Motgångar skapar Möjligheter

För dig som sett klart hela videon
Klicka här för att boka ditt genombrottsamtal

Genombrottsamtalet är ett kostnadsfritt 30 minuters samtal där du får hjälp
att överkomma hinder och ta dig närmare ditt mål eller önskade läge.

Tips för att få ut maximalt av utbildningen

  • Avsätt minst en hel eller halvdag till att arbeta med den.
  • Ta en lugn kväll innan och sov tidigt.
  • Sätt ett autosvar på mejlen att du är på utbildning
  • Meddela att du stänger av telefonen och inte är anträffbar på hela dagen.
  • Stäng av mobilen hela dagen så att du har fullt fokus på dig och ditt företag under utbildningen.
  • Boka in en halv eller hel tom dag dagen efter för reflektion och tid att gå igenom det du lärt dig.
  • Kom ihåg att kunskap och idéer inte ger dig något resultat. Det är när du genomför dem som resultatet kommer.