Om Mattias Franzén

Tillväxtstrateg & Föreläsare

Certifierad Professionell Management Consultant - ISO 2070

I roller som konsult och managementkonsult i eget företag, marknadsföringsansvarig på snabbväxande IT-företag, kommunikationsansvarig på energibolag har Mattias hjälpt företag med tillväxt i över 10 år.  

Han har gått utbildningar med flera av världens främsta på strategier och system inom affärsutveckling och marknadsföring och försäljning. Har 15+ år erfarenhet av strategiskt och operativt marknadsföringsarbete, är certifierad professionell managementkonsult, har studerat vid IHM Business School samt är civilekonom med en magisterexamen i ekonomi och marknadsföring. Han kan nyckelstrategier för att få företag att blomstra oavsett bransch och konjunktur.

Vad Mattias gör

Mattias har en förmåga att öka företags intäkter och förbättra lönsamheten genom att se på situationerna utifrån nya synsätt. Han hittar outnyttjad potential, underpresterande aktiviteter och möjligheter som hans klienter inte tänkt på. 

Den stora skillnaden

"Mattias hittar oupptäckta möjligheter, dolda tillgångar och lågt presterande delar i företag som ingen annan sett". 

Så arbetar Mattias

Mattias arbete sker i en öppen dialog och i ett nära samarbete med sina klienter.

"Jag älskar att hjälpa andra att utvecklas genom att inspirera, utbilda, rådge samt föra utvecklande samtal kring tillväxt. Min vision är att tillhandahålla kunskap och verktyg för att hitta outnyttjad potential och möjligheter och ökad försäljning till fler människor än någon annan person eller företag" 

MATTIAS FRANZÈN