UPPDRAG SOM MANAGEMENT- KONSULT

Anlita Mattias som Managementkonsult för uppdrag inom tillväxt i form av ökad lönsamhet och förbättrat resultat.

Kontakta Mattias på 070-771 38 90 eller mejla mattias@mattiasfranzen.se för mer information.

Uppdrag kan innefatta

  • Analyser
  • Rådgivning
  • Förändringar
  • Identifiering av problem och förbättringsområden
  • Förslag på lösningar
  • Rådgivning
  • Strategiska vägval
  • Taktisk planering
  • Ledning och verksamhetsstyrning
  • Uppföljning
Vad är en managementkonsult?

Ekonomiska fördelar med att anlita en managementkonsult

Med rätt kunskap tar vi bättre beslut. Företag och organisationers behovet av kunskap och förmågor varierar över tid. Oftast är det mer fördelaktigt att anlita en extern expert istället för att skaffa kompetensen genom en anställning eller utbildning av befintlig personal. På samma sätt är det oftast lönsamt att köpa in stöd för aktiviteter som sällan men återkommande över tid. Genom att anlita en managementkonsult får företaget även ta del av konsultens kunskap, verktyg, metoder, erfarenhet samt en objektiv röst i viktiga frågor.

Att anlita professionellt externt stöd är idag en självklarthet

Ägare, styrelseledamöter, VD och chefer tar många gånger beslut på egen hand. Genom att ta hjälp av en managementkonsult får de både en rådgivande samtalspartner och ytterligare resurser, praktiska lösningar och tid. Något som blir än mer viktigt när komplexiteten ökar i och utanför företaget.

Managementkonsulter tillhandahåller unika kunskaper och förmågor

Eftersom managementkonsulter kontinuerligt arbetar med problem som företag och organisationer stöter på sällan bygger konsulterna en unik erfarenhetsbas samt ökar ständigt sin kunskap och förmåga. Vanligtvis är uppdragsgivarna ägare, styrelseledamöter, vd, ledning och chefer.

Managementkonsulter anlitas vanligtvis vid tillfälliga behov

Samtidigt kan det skapas långsiktiga samarbeten mellan uppdragsgivare och managementkonsult där relationen kan utvecklas till förtroendefulla samarbeten.

För mer information; kontakta Mattias på 070-771 38 90 eller mejla mattias@mattiasfranzen.se