VAD ÄR MANAGEMENT- KONSULTING?

Managementkonsulter arbetar som oberoende rådgivare på uppdrag från ledningen eller styrelsen när det finns behov av extern kompetens. Konsultens insatser ska stödja ledningen och ge ett "utifrån-in perspektiv och resultera i nya tankesätt som kan utveckla verksamheten. Managementkonsulten arbetar med kontinuerliga förbättringar i uppdrag och personligen för att kunna hjälpa klienter på bästa möjliga sätt.

Vad är en managementkonsult?

Ekonomiska fördelar med att anlita en managementkonsult

Med rätt kunskap tar vi bättre beslut. Företag och organisationers behovet av kunskap och förmågor varierar över tid. Oftast är det mer fördelaktigt att anlita en extern expert istället för att skaffa kompetensen genom en anställning eller utbildning av befintlig personal. På samma sätt är det oftast lönsamt att köpa in stöd för aktiviteter som sällan men återkommande över tid. Genom att anlita en managementkonsult får företaget även ta del av konsultens kunskap, verktyg, metoder, erfarenhet samt en objektiv röst i viktiga frågor.

Att anlita professionellt externt stöd är idag en självklarthet

Ägare, styrelseledamöter, VD och chefer tar många gånger beslut på egen hand. Genom att ta hjälp av en managementkonsult får de både en rådgivande samtalspartner och ytterligare resurser, praktiska lösningar och tid. Något som blir än mer viktigt när komplexiteten ökar i och utanför företaget.

Managementkonsulter tillhandahåller unika kunskaper och förmågor

Eftersom managementkonsulter kontinuerligt arbetar med problem som företag och organisationer stöter på sällan bygger konsulterna en unik erfarenhetsbas samt ökar ständigt sin kunskap och förmåga. Vanligtvis är uppdragsgivarna ägare, styrelseledamöter, vd, ledning och chefer.

Managementkonsulter anlitas vanligtvis vid tillfälliga behov

Samtidigt kan det skapas långsiktiga samarbeten mellan uppdragsgivare och managementkonsult där relationen kan utvecklas till förtroendefulla samarbeten.

Uppdrag kan innefatta

  • Analyser
  • Rådgivning
  • Förändringar
  • Identifiering av problem och förbättringsområden
  • Förslag på lösningar
  • Råd från en oberoende
  • Strategiska vägval
  • Taktisk planering
  • Ledning och verksamhetsstyrning
  • Uppföljning

För mer information; kontakta Mattias på 070-771 38 90 eller mejla mattias@mattiasfranzen.se