VÄND KRIS TILL VINST

"Hur ska du göra när inget av det du gör längre funkar?"

Hitta nya möjligheter som vänder dina motgångar till möjligheter

Många företagsledare måste resa utanför sin referensram och sitt nuvarande sätt att tänka för att hitta lösningar på de utmaningar de står inför. Vägen framåt är att hitta nya alternativ, perspektiv och strategier och ifrågasätta det som gjorts tidigare.

Innehåll

 • Nuläget för ditt företag
 • Drivkrafter hos ledningen
 • Vilket stadie befinner sig ditt företag i?
 • Förändring av erbjudandet
 • Utnyttjande av resurser
 • Uppdatering av budskap och kommunikation
 • Gör det enkelt att handla
 • Digitalisering
 • Samarbeten
 • Gå dit pengarna är
 • Handlingsplan
 • System och rutiner för att nå mål
 • Fira segrar
 • Möjlighet att komplettera med ytterligare stöd

Anlita Mattias genom att ringa 070-771 38 90 eller mejla mattias@mattiasfranzen.se