SOM TILLVÄXTSTRATEG HJÄLPER JAG FÖRETAG OCH MÄNNISKOR ATT FÖRBÄTTRAS

Många företag behöver resa utanför sin referensram och sitt nuvarande sätt att tänka för att hitta lösningar på de utmaningar de står inför.

Jag heter Mattias Franzén och arbetar som tillväxtstrateg. Mina uppdrag består av att hjälpa företag att förbättra sitt resultat och öka sin omsättning genom att hjälpa företagsägare, ledare, styrelser och ledningsgrupper att se nya möjligheter, dolda tillgångar och lågt presterande områden som ingen annan sett. 

Mina uppdrag inriktar sig huvudsakligen på att hitta bättre sätt att möta kundernas behov och skapa mer värde för dem så att de vill handla mer och oftare. Samt att få fler människor och företag att vilja bli kunder.

Vanligtvis anlitas jag för konsultuppdrag, workshops, föreläsningar samt rådgivning, coaching och mentorskap.

Jag är certifierad Professionell Managementkonsult, civilekonom med magisterexamen, utbildad vid IHM Business School samt har gått privata utbildningar för Tony Robbins och några andra av världens bästa affärsstrateger.

När ska vi starta din tillväxtresa?

Mattias har fått mig att fokusera rätt och drömma stort. Genom resonemang och diskussioner har han hjälpt mig att gå från idé till handling. Han har varit generös med sin tid, sin kunskap och sitt nätverk och gett mig de bästa förutsättningarna för att jag ska kunna utveckla min business och mig som företagare i den riktning jag vill. Han har genom raka och stundtals tuffa frågor utmanat mig i mina tankar, vilket alltid lett mig framåt. Jag önskar att alla fick ha Mattias som mentor och bollplank!

— Karin G, Entreprenör

Ladda ner e-boken "Motgångar skapar möjligheter"

Den här e-boken ger dig sju saker att tänka på för ta ditt föreag genom krisen och gå ur den som en vinnare. Frågorna i boken hjälper dig att komma på idéer och se nya möjligheter som du inte tänkt på tidigare.

Ladda ner e-boken nu!